Liity Jäseneksi

Liity mukaan varsinaiseksi jäseneksi Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetykseen.

Varsinaisena jäsenenä sinulla on äänioikeus yhdistyksen vuosikokuksissa ja voit tulla valituksi yhdistyksen toimintaa ja taloutta johtavaan piirihallitukseen.

Etelä-Saimaan Ev. lut. Kansanlähetys ry:n sääntöjen TARKOITUS- JA TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISPYKÄLÄT

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä toimialueellaan että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Yhdistys korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta. Oppiperustansa mukaisesti yhdistys pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä.

§3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää hengellisiä tilaisuuksia, toimii lähetysrakkauden elvyttämiseksi ja lähetystyöntekijöiden tukemiseksi sekä harjoittaa hengellistä koulutustoimintaa ja kristillistä rakkaudenpalvelua.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja,
omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä sekä harjoittaa kirjakauppaa, joka ei ole ristiriidassa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa. Yhdistyksen toiminta ei kuitenkaan tarkoita voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimista siihen osallisille.

JÄSENAN0MUS
Minä
Nimi (pakollinen)

Osoite (pakollinen)

Sähköposti

Puhelinnumero (pakollinen)

Syntymäaika

Seurakunta

anon Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetys r.y:n varsinaiseksi jäseneksi.

Hyväksyn Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry:n oppiperustan sekä Etelä-Saimaan Ev. lut. Kansanlähetys ry:n säännöt.

Minulle saa lähettää Kansanlähetyksen markkinointipostia

Lisätietoja